Stewardship is giving your Time, Talents and Treasures to support our Cathedral - donate

Gospel Restoration: Thank you to our Circle of Serbian Sisters

Gospel Restoration: Thank you to our Circle of Serbian Sisters

Thank to our Circle of Serbian Sisters who covered all costs to have the Holy Gospel from our Cathedral restored. This Holy Gospel was donated to our Cathedral in 1927! Fr. Dragan Veleusic, who is the retired priest from St. Sava in Milwaukee, restored the Gospel cover. Fr. Dragan has turned a hobby into a little business to keep busy during his retirement years. Beautiful work!

Благодарећи нашем Колу Српских Сестара које је покрило све трошкове, рестаурирано је наше старо Свето Јеванђеље. Ово Свето Јеванђеље приложено је нашем Саборном храму 1927 године! Прота Драган Велеушић, свештеник у пензији при храму Светог Саве у Милвокију, рестаурирао је корице Јеванђеља. Прота Драган је дугогодошњи хоби претворио у занимање у пензији. Диван рад!

Share the Post:

More Posts