Stewardship is giving your Time, Talents and Treasures to support our Cathedral - donate

Др. Љуба Стоијљковић и Др. Небојша Кнежевић одржавају трибину на тему: “Марихуана – лек или отров”

Др. Љуба Стоијљковић и Др. Небојша Кнежевић одржавају трибину на тему: “Марихуана – лек или отров”

У недељу, 31. марта ове године, у великој сали Саборног храма Светог Васкрсења Христовог, са почетком у 1:00 поподне, Др. Љуба Стоијљковић и Др. Небојша Кнежевић одржаће трибину на тему: “Марихуана – лек или отров”.

Ова значајна дискусија обухватаће широк спектар тема, укључујући медицинске, правне и етичке аспекте употребе марихуане. Доктори Стоијљковић и Кнежевић, као стручњаци из области медицине, ће разговарати о медицинским аспектима употребе марихуане, укључујући потенцијалне користи и ризике за здравље.

Сви заинтересовани су позвани да се придруже овој важној дискусији и да се укључе у размењивање мишљења и информација о овој актуелној теми.

Не пропустите прилику да се укључите у ову важну дискусију о марихуани и њеној употреби.

Dr. Ljuba Stojiljković and Dr. Nebojša Knežević to Host Forum on “Marijuana – Medicine or Poison”

On Sunday, March 31st of this year, in the main hall of the Cathedral of the Holy Resurrection of Christ, starting at 1:00 PM, Dr. Ljuba Stojiljković and Dr. Nebojša Knežević will host a forum on the topic: “Marijuana – Medicine or Poison”.

This significant discussion will cover a wide range of topics, including medical, legal, and ethical aspects of marijuana use. As medical doctors, Dr. Stojiljković and Dr. Knežević will discuss the medical aspects of marijuana use, including potential benefits and health risks.

All interested individuals are invited to join this important discussion and engage in the exchange of opinions and information on this timely topic.

Don’t miss the opportunity to engage in this important discussion about marijuana and its use from the perspective of medical experts.

Share the Post:

More Posts